Om appen Naturkulturism

Vårt samhälle präglas av årtusenden av samexistens mellan människa och natur. Vårt natur- och kulturarv värdesätts därför starkt och är något som man vill ta tillvara på ett bra sätt och utveckla för nuvarande och kommande generationer.

Naturen är rik på spår efter mänsklig verksamhet i den fysiska miljön. Det kan handla om byggnader, spår efter jordbruk och kustkultur, stigar och vägar, gravminnen och heliga platser. Att ta vara på sådana kulturminnen och kulturmiljöer är också en viktig del av miljöarbetet. Kulturminnen och kulturmiljöer är en del av vår gemensamma historia. Spåren från det förflutna kastar ljus över både oss själva och vår omgivning, ger oss glädje när vi upplever dem, och bidrar till att finna lösningar för framtiden.

Eftersom vistelsen i naturen har minskat är det viktigt att vi, både barn och vuxna, återerövrar naturen och utökar vår vistelse där för att våra sinnen inte ska läggas i träda. Ett sätt att få ut folk i naturen igen är att utveckla natur- och kulturturismen med guidningar och tillgängliggöra den med uppskyltningar, kartor och vandringsleder etc.

Appen Naturkulturism innehåller länkar till arrangörer, både kommersiella och ideella, som huvudsakligen har friluftsliv i olika former - både natur- och kulturupplevelser - i sitt utbud. Appen är publicerad under namnet "Naturkulturism" på Android market/Google Play. Den är gratis. Detta för att verkligen stimulera folk att komma ut och vistas mera i naturen.
Appen är under ständig uppdatering, då det tillkommer fler arrangörer.

Bengt Rundquist, som är utbildad vandringsledare inom Friluftsfrämjandet och hembygdsguide inom hembygdsrörelsen, har utvecklat och designat den här appen.

Välkommen att >>klicka här och du kommer till installationssidan.


 
Utlagd den 5 januari 2013