Webakuten som startsida
Gillar du Webakuten? Gillar du Webakuten så mycket att du vill ha vår portal som startsida varje gång du öppnar din webbläsare/browser?
I så fall, leta upp den webbläsare som du använder här nedanför och följ sedan instruktionerna. Håll tillgodo och lycka till med surfandet...

INTERNET EXPLORER 4 och 5x.
1. Klicka på Visa/View (Verktyg i IE5) i raden längst upp. Då rullar en meny ned.
2. Klicka på Internet-alternativ/Internet Options.
3. Då får du upp en dialogruta.
4. Klicka på fliken Allmänt/General.
5. I fältet Startsida/Home Page ska det stå http://www.webakuten.com i fönstret efter Address.
6. Klicka på OK.

NETSCAPE NAVIGATOR 4 och 5x.
1. Klicka på Redigera/Edit i raden längst upp. Då rullar en meny ned.
2. Klicka på Inställningar/Preferences. Då får du upp en dialogruta.
3a. Under Navigator startar med/Navigator Starts With ska valet vara Hemsidan/Home Page.
3b. Under Hemsidan/efter Location ska adressen http://www.webakuten.com stå
4. Klicka på OK.

INTERNET EXPLORER 3x.
1. Klicka på Visa/View i raden längst upp. Då rullar en meny ned.
2. Klicka på Alternativ/Options. Då får du upp en dialogruta. 3. Klicka på fliken Navigering/Navigation.
3 a. Efter Sida/Page: ska det stå Startsida/Stat Page i fönstret.
3 b. Efter Adress/Address ska det stå http://www.webakuten.com
4. Klicka på OK.

NETSCAPE NAVIGATOR 3x.
1. Klicka på Alternativ/Options i raden längst upp. Då rullar en meny ned.
2. Klicka på Allmänna inställningar/General preferences. Då får du upp en dialogruta.
3. Klicka på fliken Utseende/Appearence.
4a. Efter Webbläsaren startar med/Browser starts with ska valet vara Hemsidans adress/Home Page Location.
4b. I adressfältet ska det stå http://www.webakuten.com
5. Klicka på OK.

NETSCAPE NAVIGATOR 4 MACINTOSH
Först: Surfa till adressen http://www.webakuten.com
1. Klicka på Edit i raden längst upp. Då rullar en meny ned.
2. Klicka på Preferences. Då får du upp en dialogruta.
3. Klicka på Navigator. I teckenfönstret ser du adressen http://www.webakuten.com
4. Klicka på knappen där det står: Use Current Page.

NETSCAPE NAVIGATOR 3 MACINTOSH 1.
1. Klicka på Alternativ/Options i raden längst upp. Då rullar en meny ned.
2. Klicka på Allmänna inställningar/General preferences. Då får du upp en dialogruta.
3. Klicka på fliken Utseende/Appearence.
4a. Efter Webbläsaren startar med/Browser starts with ska valet vara Hemsidans adress/Home Page Location.
4b. I adressfältet ska det stå http://www.webakuten.com
5. Klicka på OK.

Åter till Webakuten
Denna sida är uppdaterad 15 augusti 2000